Tilmelding:

I kan melde jer til ordningen ved at kontakte Tove Amsinck på telefon 21 65 25 92 eller på email  tove@reservebedste-hoejetaastrup.dk, Tove vil efterfølgende kontakte jer for, om der plads i ordningen.

Reservebedsterne i Høje-Taastrup er en forening. Det koster 250,- kr. om året for en familie at være medlem af foreningen., og derudover skal bedsten have et startbeløb på 35,- kr. Dette dækker transport. Ved længere afstande må bedsten og familien aftale nærmere. Derefter 25,- kr. i timen, indtil klokken 17.00, hvor taksten stiger til 40,- i timen. Bedsten passer normalt kun et barn. Hvis familien har flere syge børn, skal det aftales med bedsten og prisen stiger til 40,- kr. i timen og 65,- kr. efter klokken 17.00.