Hvad gør jeg, når jeg skal bruge en reservebedste:

Når barnet er sygt kontakter I koordinatoren. Hun har telefontid søndag-tordag fra 16.30-17.30 på telefon
21 65 25 92. Hvis der er en ledig bedste, vil I blive ringet op af vedkommende og aftale nærmere. I har ingen garanti for, at jeres barn kan blive passet. Der vil være dage hvor behovet for pasning, vil overstige antallet
af bedster.

Når I forlader jeres hjem er det vigtigt at:

  1. Der er tydelige kontaktoplysninger til jeres arbejde, nummeret til lægevagten og barnets læge. I må regne med at kunne blive ringet hjem, hvis barnets tilstand forværres, vi passer ikke meget syge børn.
  2. I har orienteret om barnets dagsrytme, spise og sovetider, vaner, yndlingslegetøj mv.
  3. Får barnet medicin, bedes I skriftligt informere om tidspunkter og andre væsentlige oplysninger.

I skal afregne med bedsten pr. dag.

Det anbefales, at familierne tegner en særlig ulykkesforsikring for børnene. Derudover gælder de regler som står i den enkelte families og reservebedstes familieforsikring med indbo-, ansvar- og retshjælpsforsikring.